Workshop 'Stress, een hoofdzaak' | Arendse Company Care

Workshop ‘Stress, een hoofdzaak’

Iedere vorm van chronische stress heeft te maken met hoe je als mens over jezelf, de wereld en andere mensen daarin denkt. Een voorval waar de een zwaar aan tilt wordt door de ander als onbeduidend ervaren. Hieraan ligt een complex proces ten grondslag.

In dit proces speelt je manier van denken een essentiële rol. Je manier van denken kan een versterkende maar ook een remmende werking hebben op de invloed van jouw emoties. Emoties zijn zeer waardevol en zullen vaak een doorslaggevende rol spelen bij keuzes die mensen maken.

Soms wordt een emotie zodanig krachtig dat ze een ontregelende invloed krijgen op het functioneren van mensen. Een van de mogelijke manieren om hier bij te helpen is het bewust worden van de invloed van onze manier van denken op onze emoties en stress. Indien een persoon hier inzicht in krijg levert dit mogelijkheden op om stress positief te beïnvloeden door samen met de trainer stressbevorderende gedachten bewust te worden en uit te dagen.