Werkwijze duurzame inzetbaarheid

Werkwijze

Onze visie is dat een veranderingsproces begint met bewustwording. Dit kan door het bevorderen van een goede interne communicatie en het creëren van draagvlak bijvoorbeeld door middel van het geven van voorlichting en duurzame inzetbaarheid intern bespreekbaar maken tijdens de functioneringsgesprekken. Hierdoor ontstaat een bedrijfscultuur waarin vitaal zijn of worden van groot belang is. Daarnaast zijn het testen en meten van de status van de fysieke gezondheid en mentale weerbaarheid van de medewerkers, health checks, een uitstekende manier om de individuele bewustwording te bevorderen. Een analyse van het duurzame inzetbaarheidsbeleid middels een quick scan schept inzicht in de huidige strategie om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te verhogen en borgen.

Na de bewustwordingsfase is het van belang om als organisatie actie te ondernemen en medewerkers te ondersteunen in hun veranderingsproces met passende tools, maatregelen en interventies.