Online Quick Scan duurzame inzetbaarheid

Doe de online Quick Scan

Hoe presteert je onderneming op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Ontdek het met onze Quick Scan! Na het invullen van de Quick Scan volgt een score en op basis daarvan krijg je een gratis en vrijblijvend advies op maat. De scan bestaat uit 15 vragen en kost je niet meer dan een paar minuten om in te vullen.

Geef over onderstaande stellingen aan op een schaal van 1 tot 4 in hoeverre ze op je organisatie van toepassing zijn.

1: Helemaal niet van toepassing; 2: Enigszins van toepassing; 3: Van toepassing; 4: Helemaal van toepassing

  Organisatie & beleid

  1. Je bent tevreden over je positie in de markt

  2. De organisatie werkt met een duidelijke visie, missie en SMART-doelstelingen aan duurzame inzetbaarheid

  3. De organisatie anticipeert voldoende op de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67

  4. Werknemers worden geïnformeerd over en betrokken bij besluitvorming

  5. Werknemers voelen zich veilig om hun mening te uiten

  Kennis & competenties

  6. Voor individuele medewerkers wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld

  7. De organisatie stimuleert de ontwikkeling van kennis en vaardigheden

  8. Medewerkers kunnen hun kennis en kunde optimaal benutten in hun takenpakket

  9. Medewerkers zijn in staat mee te bewegen met veranderende omstandigheden

  10. Medewerkers zijn (zo nodig) inzetbaar op andere taken en functies

  Gezondheid & vitaliteit

  11. De organisatie draagt zorg voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar medewerkers

  12. Frequent kort verzuim beperken en langdurig verzuim goed begeleiden krijgt voldoende aandacht binnen de organisatie

  13. Medewerkers worden gestimuleerd tot gezond gedrag (aanbod gezonde voeding, beweegmogelijkheden, sportieve bedrijfsuitjes, ontspanning)

  14. De organisatie besteed aandacht aan het thema werkdruk/-stress

  15. Medewerkers werken met plezier en ervaren hun werk als zingevend


  Laat hier je gegevens achter:

  Bij het invullen van dit formulier ga je akkoord met het veilig opslaan en verwerken van je gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.