De dimensies van duurzame inzetbaarheid

Dimensies van duurzame inzetbaarheid

Verschillende factoren bepalen het succes van duurzame inzetbaarheid. Arendse Company Care onderscheidt drie pijlers die hiervoor de basis vormen en die een beroep doen op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. Het is in het primaire belang van de medewerker om aansluiting te houden met het werk en de arbeidsmarkt en tegelijkertijd heeft de werkgever altijd de wens om goede, fitte en gemotiveerde medewerkers aan zich te binden, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie. Win – Win!

Organisatie & beleid
Een gefundeerde visie en een duidelijk beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid ondersteunt medewerkers om optimaal hun werk te kunnen doen. Denk hierbij aan het stimuleren van betrokkenheid bij het werk en het waarderen van initiatief, ruimte geven voor zelfstandigheid en het uiten van een mening. Dit zijn cruciale factoren die bijdragen aan het bevorderen van werkplezier en verminderen van werkstress.

Kennis & competenties
Door mogelijkheden tot ontwikkeling en goede opleidingen en trainingen aan te bieden aan medewerkers, vergroot je als organisatie het vermogen om in te spelen op veranderingen in de markt en geef je medewerkers de ruimte om vakmanschap te ontwikkelen en om hun talenten te benutten. Zo blijven ze inzetbaar.

Gezondheid & vitaliteit
Als werkgever doe je er goed aan om voldoende aandacht te hebben voor gezondheidsmanagement en een gezondere leefstijl te stimuleren en te faciliteren. Gezond eten en meer bewegen zorgt voor minder verzuim en meer energie op het werk. Daarnaast kunnen maatregelen, gericht op kennisoverdracht en risico-analyse en -verlichting, fysieke overbelasting of eenzijdige belasting met bijbehorende klachten voorkomen. Verder is aandacht voor de mentale weerbaarheid van de medewerkers van groot belang. Door periodiek te onderzoeken hoe het ervoor staat met algehele gezondheid en vitaliteit van de medewerkers, kan het gesprek met ze worden aangegaan bijvoorbeeld tijdens functioneringsgesprekken.