Kostenberekeningen | Bedrijfsfitness | Duurzame inzetbaarheid

Kostenberekeningen

Zorgen dat je medewerkers goed gemotiveerd, productief en gezond bij je blijven werken, hoe pak je dat als werkgever aan? Investeren in de fysieke en mentale gezondheid van de medewerkers wordt terugverdiend via een daling van het ziekteverzuim en in aantrekkelijk werkgeverschap.

Fiscaal voordeel

Als werkgever kun je op twee manieren duurzame inzetbaarheid van werknemers stimuleren met fiscaal voordeel.

1. Binnen de werkkostenregeling (WKR)
De WKR biedt mogelijkheden om duurzame inzetbaarheid bij werknemers te realiseren en het eigen strategische HR-beleid gericht op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid optimaal vorm te geven.

Wat is de WKR?
Werkgevers kunnen, zonder aan allerlei voorwaarden te moeten voldoen, verschillende zaken aan hun werknemers verstrekken. De hoogte van die vrijstelling, ook wel ‘vrije ruimte’ genoemd, is per 1 januari 2015 vastgesteld op 1,2 % van de totale bruto loonsom.
De WKR biedt organisaties meer mogelijkheden en vrijheid dan het huidige regime om een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden samen te stellen. Het maakt daarbij niet uit welke medewerker welke vergoeding krijgt. Betaal je aan vergoedingen meer dan die 1,2%, dan moet over het bedrag daarboven 80% loonbelasting afgedragen worden.

Bedrijfsfitness, fietsplan, stoelmassages of voedingsadvies maken onder andere deel uit van de investeringen binnen de WKR, vergoedingen die door de belastingdienst worden gestimuleerd om vitaliteit op de werkvloer te bevorderen.

2. Middels het ARBO-plan
Daarnaast zijn er kosten die onbelast zijn. De berekende BTW kan in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Arbovoorzieningen zijn gericht vrijgesteld. Voor deze kosten geldt een vrijstelling en deze hoeven dus niet binnen de vrije ruimte te vallen. Voorwaarde is wel dat deze voorzieningen samenhangen met de verplichtingen uit de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Om een gezondheidspakket van maatregelen onder belastingvrije ARBO-vergoedingen te kunnen scharen moet er aan de volgende eisen voldaan worden:

• Dit pakket moet beschreven worden in het ARBO-plan
• De verstrekking maakt daar in redelijkheid deel van uit
• De verstrekking vindt plaats tijden werktijd
• De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd
• Er is geen sprake van een aanmerkelijk privé besparing voor de werknemer

Gezondheids- en vitaliteitsmaatregelen die hieronder vallen zijn onder andere een:

• Een verplichte medische keuring of een aanstellingskeuring
• Een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek, een second opinion of een griepprik in het kader van preventie- en verzuimbeleid
• Stoelmassage
• Cursus stoppen met roken
• Een door de werkgever geïnitieerd preventie- en gezondheidsprogramma

Subsidieregelingen
Als werkgever kun je aanmerking voor de subsidie Duurzame inzetbaarheid van het Europees Sociaal Fonds (ESF) als je een project op wilt zetten om medewerkers langer productief aan het werk te houden of om bijvoorbeeld leeftijdsbewust personeelsbeleid te voeren. Check de website van Agenstschap SZW voor de thema’s, nieuwe aanvraagperiode en de criteria.