Praktijkverhalen Duurzame Inzetbaarheid

Praktijkverhalen

Fujifilm, Tilburg

Fujifilm logoGezondheid en vitaliteit van medewerkers zijn al enige jaren belangrijke thema’s binnen het beleid van Fujifilm. Door daarin te investeren werken medewerkers met nog meer plezier en bevlogenheid en ze zijn fitter en productiever. Zo kan de organisatie innoveren, kwaliteit leveren en blijven inspelen op de uitdagingen in de steeds veranderende markt.

Samen met Arendse Company Care heeft Fujifilm een vitaliteitsplan opgezet met hierin een gevarieerd aanbod van gezondheidsstimulerende maatregelen voor de medewerkers, waarbij Arendse Company Care een rol van advies, ontwikkeling en uitvoering heeft. Zo wordt er jaarlijks met een groep medewerkers toegewerkt naar de Tilburg Ten Miles.

Onder begeleiding van een trainer, fysiotherapeut en voedingscoach worden er workshops over assertiviteit en (werk-) stress en mindfulnesstrainingen aangeboden en krijgen medewerkers de mogelijkheid om met een fikse bijdrage van de werkgever voordelig te sporten. Jaarlijks wordt een sportief/ lifestyle evenement georganiseerd met diverse workshops en lezingen en sportieve activiteiten. Medewerkers zijn ontzettend enthousiast en zelfs een beetje trots door deze aandacht die werkgever voor ze heeft.

Pfister Weegtechniek, Oosterhout

pfister_weegtechniek_logoDirecteur Bas van Leijsen van Pfister Weegtechniek B.V. is graag een rolmodel. Hij is fit en sportief en gunt dit ook zijn medewerkers. Daarom biedt hij hen de gelegenheid om eens per week gezamenlijk met een personal trainer aan de slag te gaan. Dit sterkt de band onderling, medewerkers kunnen kennis maken met nieuwe sporten en technieken en zijn personeel wordt zo gestimuleerd en enthousiast om zijn goede voorbeeld te volgen. En dat werkt!

Daarnaast heeft hij onlangs een werkplekonderzoek uit laten voeren door een fysiotherapeut van Fysiomore om zo mogelijke klachten vroegtijdig te voorkomen en verhelpen. Na een individuele analyse van eventuele klachten is de werkplek ergonomisch ingesteld voor al het kantoorpersoneel. De werknemer kreeg daarbij ook praktische instructies over werkhouding en –gewoonten.

De medewerkers ervaren het als zeer prettig dat de werkgever de nodige inspanningen verricht om ze gezond en vitaal te houden en daarbij is het verzuim- en verloopcijfer bijzonder laag. Gezond en vitaal personeel is tevreden en productief.

Sociale Verzekeringsbank, Breda

svb-logoEen relatief hoog verzuimpercentage in combinatie met een hoge gemiddelde leeftijd en veel zittend werk. Deze aspecten zorgden ervoor dat het thema duurzame inzetbaarheid op de agenda moest komen.

Company Care heeft samen met de SVB een gezondheidsstimulerend plan opgesteld, waarbij bewustwording middels health checks en leefstijladviesgesprekken uiteindelijk leidt tot concrete acties door het aanbieden van een uiteenlopend pakket van oplossingen en maatregelen. Een aantal van deze oplossingen is het aanbieden van cursussen over bijvoorbeeld de aanpak van stress, mindfulness, voeding en pakketten zoals ‘Blijvend afvallen’.