Vacature: Clubmanager Raamsdonksveer - Arendse Company Care

Vacature: Clubmanager Raamsdonksveer

Plaats in de organisatie:
De vestigingsmanager legt verantwoording af aan de directie.

Taken:
De vestigingsmanager heeft de volgende resultaatverantwoordelijkheden:

 • Managen van de betreffende vestiging van de health club en in samenwerking met de directie opstellen van jaarplannen binnen de geldende aanpak van de health club;
 • Zorgdragen voor uitstekende verhoudingen met de externe omgeving, waaronder de klanten;
  Uitvoeren van het vastgestelde commerciële beleid;
 • Nastreven van de vastgestelde doelen ten aanzien van het aanbod van de diensten en aantallen klanten en bezoekers;
 • Zorgdragen voor kwalitatief en kwantitatief optimale personeelsbezetting;
 • Begeleiden, motiveren en beoordelen van medewerkers;
 • Introduceren en zo nodig opleiden van (nieuwe) medewerkers;
 • Zorgdragen voor een correcte voering van de administratie en in overleg met de directie een degelijke rapportage onderhouden t.a.v. aantallen nieuwe klanten, opzeggingen, lessenbezoek, achterstallige leden e.d. De rapportage zal minimaal op dag en weekniveau worden geregistreerd;
 • Zorgdragen voor een goede informatie-uitwisseling tussen management, medewerkers en de klant;
 • Geven van voorlichting over sport, gezondheid en de health club;
 • Toezien op de veiligheid en de goede orde in en om de health club;
 • Toezien dat de medewerkers de werkzaamheden op de juiste en veilige wijze uitvoeren en hierin het goede voorbeeld geven;
 • Signaleren van tekortkomingen in de health club en doen van voorstellen ter verbetering.

Functie eisen:
Voor de vestigingsmanager gelden de volgende functie-eisen:

 • HBO werk- en denkniveau (ALO, CIOS);
 • Aanvullende kwalificaties sport en/of management;
 • Ervaring in een leidinggevende functie en in het verzorgen van sportonderricht;
 • Bij voorkeur een aanvullende commerciële opleiding gericht op het gebied van Marketing & Sales;
 • Managementervaring in de commerciële leisurebranche en affiniteit met fitness is een vereiste;
 • Uitstekende sociale vaardigheden en goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Klantvriendelijk en serviceverlenend;
 • Flexibele instelling en de bereidheid om ook in de avonduren en gedurende de weekenden te werken (minimaal 3 avonden en een weekendmoment);
 • Medewerkers kunnen coachen in het functioneren;
 • Ondernemend, nemen van initiatieven.

Solliciteren?
Indien je belangstelling hebt, kun je je schriftelijke sollicitatie, inclusief CV met pasfoto versturen naar info@arendse.nl onder vermelding van de betreffende vacature.