Leefstijl hoort bij de zorgplicht van de werkgever

Leefstijl hoort bij de zorgplicht van de werkgever

Duurzame inzetbaarheid

De meeste werkgevers hebben geen idee dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de leefstijl van hun personeel. Terwijl ze al met eenvoudige aanpassingen het gedrag op de werkvloer gezonder kunnen maken. Zelfs kleine werkgevers besparen daarmee honderden euro’s per jaar.

Leefstijl geldt als een zorg van de werknemer. Eten, drinken, roken en bewegen zijn onderwerpen die de werkgever graag overlaat aan lifestylecoaches, zelfhulpgroepen, diëtisten, advieslijnen en gezondheidsapps. Alle stimulans die zij kunnen geven stopt echter bij de werkvloer. Daar stellen bedrijfskantines, snoepautomaten en rookpauzes de gezonde leefstijl danig op de proef.

Veel werkgevers beseffen niet dat ze op deze manier een ongezonde leefstijl in de hand werken. Werknemers brengen ongeveer een derde van hun tijd door op de werkvloer, zonder keuzes te kunnen maken die een gezonde leefstijl ondersteunen. Het assortiment in bedrijfskantines bijvoorbeeld is nog te vaak eenzijdig, met de nadruk op vet, zout en zoet. Meer dan de helft van de werkgevers verzuimt om gezonde alternatieven aan te bieden, zo constateerde onderzoeksbureau Multiscope in 2015.

Dat werkgevers hieraan voorbijgaan, komt doordat ze bang zijn voor bemoeizucht zodra het gaat over persoonlijke aangelegenheden. Dat is echter een achterhaalde opvatting. De werkgever heeft zowel het recht als de plicht om betrokken te zijn bij de leefstijl van het personeel. In de eerste plaats omdat een gezonde werkomgeving valt onder de zorgplicht van de werkgever. Ten tweede beïnvloedt leefstijl de inzetbaarheid van de werknemer. Werknemers met overgewicht zijn jaarlijks soms wel tien dagen vaker ziek dan hun lichtere collega’s.

Alleen al het aanbieden van groente en fruit beïnvloedt het eetgedrag van werknemers aanzienlijk. Met name door het voorbeeldgedrag van werknemers die hechten aan een gezonde leefstijl. Het effect hiervan is meermalen onderzocht en aangetoond. Zo wees Amerikaans onderzoek onder 1.500 werknemers uit dat gezondheidsinterventies, zoals het stimuleren van gezond eten, een positief effect hebben op de prestatie van werknemers. Overgewicht neemt af en dat levert jaarlijks een besparing op aan verzuimkosten van omgerekend 80 euro per werknemer.

Wat ook helpt, is om het gesprek aan te gaan met de medewerkers over de gezonde leefstijl. Die kunnen heel goed aangeven welke ondersteuning zij nodig hebben. Zodra de gezonde leefstijl als normaal wordt gezien op het werk, verandert ook het gedrag van menige werknemer. Dat maakt de hele werkvloer gezonder en verbetert de inzetbaarheid zienderogen.

Bron: vogweb.nl